Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

De webshop Minifox, afdeling van de Bvba Articfox (zijnde de 'verkoper') is ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen (KBO) ondernemingsnummer 0840461547 en heeft zijn maatschappelijke zetel in de Stationsdreef 55, 8800 Roeselare in Belgie.
RPR: Kortrijk
BTWnr: BE0 840461547
Mailadres:  
Website:  www.minifox.be

De overeenkomst tussen de verkoper en de meerderjarige koper komt tot stand wanneer de orderbevestiging ontvangen wordt. Het elektronisch bewijs van de bestelling en afhandeling daarvan wordt aanvaard door alle betrokken partijen.

PRIJS

Alle vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in euro en zijn steeds inclusief BTW (21%) en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden duidelijk apart vermeld.
De prijzen gelden per stuk tenzij anders vermeld. De prijzen slaan uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk omschreven. De bijhorende foto's zijn dan ook louter decoratief van aard en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Bij kortingen en/of acties korte tijd later na de aanschaf van een product, kan geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil. De verkoper kan niet gehouden worden door prijsvermeldingen die onjuist zijn, bv. door onjuiste prijsinvoer of druk- en zetfouten.

AANBOD/AANSPRAKELIJKHEID

De artikelen die verkocht worden in de shop zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
De webshop wordt met de meeste zorgvuldigheid samengesteld en de artikelen worden zo goed als mogelijk beschreven; mocht er zich evenwel toch een fout voordoen, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. De kleuren op de foto's kunnen lichtjes afwijken.
Mochten er specifieke vragen zijn omtrent kleur, maten, beschikbaarheid of leveringswijze, neem dan contact op door het sturen van een mail naar .
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten alle tijde worden aangepast of ingetrokken door de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade aangebracht tgv het gebruik van het product dat wordt aangeboden op de site.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De verkochte artikelen zijn de exclusieve eigendom van de verkoper tot op het moment van de algehele betaling van de klant.

BETALING

De verkoper werkt voor de veilige online-betaling samen met Paybox. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de webshop en laat toe om op een veilige en snelle manier onmiddellijk je aankopen te betalen, zodat je bestelling verzendklaar kan worden gemaakt.
De betaling kan gebeuren met Visa/Mastercard/Bancontact/online betaling of overschrijving.

VERZENDING

Van zodra we je bestelling hebben ontvangen, wordt je pakje verzendklaar gemaakt en zo snel mogelijk verstuurd via bPost.
Voor verzending binnen België heb je de mogelijkheid om je pakje te laten opsturen naar een thuisadres met track & trace of naar een postpunt (extra verzekering mogelijk mits meerkost). Voor verzending naar het buitenland geldt verzending via gewone brievenbuspost of track & trace of handtekening (verschillende tarieven).
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen, opgelopen buiten onze wil om.
Bij het invullen van een foutief afleveradres kunnen extra kosten aangerekend worden aan de koper.
De verzendkosten kunnen steeds aangepast worden door de verkoper indien nodig en worden steeds duidelijk vermeld bij de orderbevestiging en op uw factuur.

KLACHTEN, RUILEN/RETOURNEREN

Bij eventuele klachten of ontevredenheid over het aangekochte artikel, heeft de koper het recht om het artikel binnen een termijn van 14 kalenderdagen terug te sturen naar de verkoper. Hiervoor dient schriftelijk contact opgenomen te worden via  .
Het artikel moet in de originele verpakking, ongeschonden en ongebruikt teruggestuurd worden, samen met de bestelbon en voldoende gefrankeerd (bij vermoeden van gebruik van het artikel of niet naleven van bovenstaande voorwaarden kan de retourzending geweigerd worden).
Bij ernstige beschadiging aan de verzendverpakking raden wij aan om contact op te nemen met ons (via e-mail naar ) met eventueel een foto van het beschadigde pakket.
Badartikelen worden niet teruggenomen omwille van hygiënische redenen.
Indien aan alle bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt het artikel door ons terugbetaald (na ontvangst van het terugbezorgde artikel). Hou er wel rekening mee dat verzendkosten (gemaakt door zowel de koper als verkoper) niet worden terugbetaald. Deze worden dus automatisch in mindering gebracht van het terug te betalen bedrag.

HERROEPINGSRECHT

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de overeenkomst.”

Volgens wettelijke bepalingen in verband met de verkoop op afstand heeft de koper het recht om zonder extra kosten en volledig op eigen risico af te zien van de bestelling. Dit moet gebeuren binnen de 14 dagen na het plaatsen van de bestelling en dient schriftelijk (via e-mail naar  ) meegedeeld te worden.

PRIVACY

Door het aanmaken van een account op onze site, geef je ons de toestemming om persoonlijke gegevens bij te houden. Deze worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van de bestelling (administratie, beheer, facturatie, levering ed.) en zullen nooit meegedeeld worden aan derden, tenzij deze betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling.
Je kan ten alle tijde je gegevens inkijken en/of wijzigen.
Wens je je account te verwijderen, stuur dan een mail naar .
Wens je geen nieuwsbrief meer te ontvangen, dan kan je je uitschrijven via je account.

De veilige overdracht en verwerking van betalingsgegevens worden gegarandeerd door het betaalplatform Paybox.

Er kunnen cookies worden geplaatst op de harde schijf van je computer tijdens een bezoek aan de site. Deze dienen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 

De teksten en afbeeldingen op de site mogen onder geen enkel beding zonder toestemming van de auteur worden gereproduceerd.

RECHT

Het Belgische recht is van toepassing op de afgesloten overeenkomst. Bij eventuele geschillen is uitsluitend het vredegerecht te Roeselare bevoegd of de rechtbanken te Kortrijk.

GELDIGHEID

Onafgezien welke van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, wettigheid en toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
De verkoper kan de voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na een wijziging houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.