Herroepingsrecht

HERROEPINGSRECHT

“De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de overeenkomst.”

Volgens wettelijke bepalingen in verband met de verkoop op afstand heeft de koper het recht om zonder extra kosten en volledig op eigen risico af te zien van de bestelling. Dit moet gebeuren binnen de 14 dagen na het plaatsen van de bestelling en dient schriftelijk (via e-mail naar  ) meegedeeld te worden.